Sıkça Sorulan Sorular

1-İş akdimi feshedeceğim kıdem-ihbar tazminatı alabilir miyim?

-İş Kanunu’nda yazılı olan haklı nedenle fesih halleri oluşmuşsa usulüne uygun şekilde iş akdi feshedildiğinde kıdem tazminatı hakkı doğar. Ancak iş akdinin işçi tarafından haklı neden olsa dahi feshedilmesi halinde ihbar tazminatı hakkı doğmaz. İşçilik alacaklarınızın tahsilinde hak kaybına uğramamanız için bu konuda alanında uzman avukatlardan yardım alarak işlemlerinizi gerçekleştirmenizi öneririz.

2-Kira artışını kabul etmesem ev sahibi beni evden çıkarabilir mi?

-Kira sözleşmenizin yenilenme tarihine kadar kira bedelinde artış yapılamaz. Bu konuda istisna kira uyarlama davalarıdır. Bu davalar için de kanunen aranan koşullara dikkat etmek gerekir. Yeni kira döneminde ise yapılacak artış oranı 01.07.2023 tarihine kadar %25 oranının üzerinde kira bedelinde artış yapılamaz. Ancak bu konunun da istisnaları mevcuttur.

3-Kira sözleşmesi hangi koşullarda feshedilebilir?

-Kira sözleşmesi hem ev sahibi hem de kiracı tarafından kanunda yazılı bulunan koşulların gerçekleştirilmesi şartıyla sona erdirilebilir. Bunun için her somut olay özelinde farklı yöntemler mevcut olup her somut olaya göre ayrı değerlendirme yapmak gerekmektedir. hak kaybına uğramamak adına kira hukukuyla ilgilenen avukatlardan yardım alarak işlemlerin gerçekleştirilmesi önemlidir.

4-Nafaka hangi koşullarda hangi miktarlarda bağlanır?

-Medeni Kanunu’muza göre üç çeşit nafaka vardır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Genel olarak nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafın, diğer taraftan maddi gücü oranında isteyebileceği maddi destektir. Ancak nafaka boşanma olmasa dahi istenebilir. Hatta sadece eşlerden değil birbirine bakmakla yükümlü olan kişiler de nafaka isteyebilirler. Nafakanın türleri de bu gibi ve başka diğer hususlar yönünden birbirinden ayrılmaktadır.

5-Nasıl uzaklaştırma kararı alabilirim?

Uzaklaştırma kararının somut olaya göre alınma şekilleri farklıdır. Bir dava açıldığında mahkemeden talep edilebileceği gibi karakolda verilecek ifadenin akabinde de talep edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus uzaklaştırma kararının süreli olarak veriliyor olmasıdır. Uzaklaştırma kararının süresi bittiğinde uzatılması için dilekçe verilmelidir.

6-Zinayı nasıl ispatlayabilirim?

Hukukumuzda ve yargı kararlarımızda zinanın ispatlanması oldukça zordur. Bunun için bir avukatla birlikte hareket etmek önem arz etmektedir. Toplumumuzda bariz bir şekilde zina olarak görülen olaylar yargılama sistemimizde zinayı ispatlamaya elverişli görülmeyebilir. Zinayı ispatlayabilmek için kesin bir şekilde inkarı mümkün olmayan delillerin olması gerekmektedir.

7-Boşanmada maddi ve manevi tazminat hangi koşullarda verilir?

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminata tarafların kusuru oranında hükmedilmektedir. Bir eşin diğer eşten daha kusurlu olduğunun bilinmesi yeterli değildir. Kusurun mahkemede ispatlanması gerekmektedir. Kusuru fazla olan ve ispatlanan taraf maddi gücü oranında kusuru olmayan veya daha az kusuru olan tarafa maddi ve manevi tazminat öder.

8-Şiddetli geçimsizlik yaşıyorum, eşimden nasıl boşanabilirim?

Günümüzde ülkemizde yaşanan boşanmaların büyük bir çoğunluğu şiddetli geçimsizlik sebebine dayanmaktadır. Şiddetli geçimsizlikte mahkeme, eşlerin evlilik hayatını sürdüremeyecek seviyede aralarında anlaşmazlık olup olmadığına bakmaktadır. Bunun ispatlanması neticesinde ise boşanmaya karar vermektedir. Bunun için eşler şiddetli geçimsizlik nedenine dayanarak bir dava dilekçesi hazırlayarak mahkemeye başvurmalıdırlar. Sonrasında da yapılacak olan yargılamada iddialarını ispatlamaları gerekmektedir. Tarafların hak kaybına uğramaması için bir boşanma avukatından yardım almaları önemlidir.

9-Düğünde takılan altınlar kime aittir?

Bu konu gerek hukuk sistemimizde gerekse de toplumumuzda senelerdir tartışılan bir konudur. Yargıtay’ın son çıkan kararlarına bakıldığında da görüleceği üzere düğünde takılan takılar kadına aittir. Yargıtay’ın bu son kararı toplumda yanlış anlamaya sebebiyet verdiği için insanlar tarafından kadına takılanlar kadına, erkeğe takılanlar erkeğe aittir gibi bir izlenim oluşmuştur. Ancak bu doğru değildir. Bu yanlış anlamanın giderilmesi amacıyla pek çok açıklama yapılmıştır.

10-Anlaşmalı boşanma için protokol nasıl hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davası için tarafların dava konusu bütün talepler yönünden bir anlaşmanın sağlanması gerekmektedir. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın yazıya dökülerek bu belgenin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ise hakim tarafından anlaşılabilmesi için herhangi bir işlem yapılamaz.