Balgat Boşanma Avukatı

Balgat Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı, medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. gibi davalara giren avukatlara verilen isimdir. Balgat Boşanma Avukatı, bu davalarda tarafların hak ve menfaatlerini korumak için hukuki destek sağlar.

Boşanma Avukatlarının görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Boşanma davasının açılması ve yürütülmesi
 • Davanın hazırlık aşamasında gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması
 • Davanın açılması için gerekli belgelerin hazırlanması
 • Davanın duruşmalarında tarafların temsil edilmesi
 • Davanın sonuçlandırılması için gerekli hukuki işlemlerin yapılması

Boşanma avukatı, boşanma sürecinde tarafların haklarını korumak ve en iyi şekilde sonuçlandırmak için gerekli bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Bu nedenle, boşanma avukatı seçerken dikkatli olunmalıdır.

Boşanma avukatı ücreti, davanın niteliğine ve avukatın deneyimine göre değişmektedir. Genellikle, avukatlık ücret tarifesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. 

Balgat Boşanma Avukatı

Balgat Boşanma Avukatı

Balgat Boşanma Avukatı (Çekişmeli)

Çekişmeli bir boşanma davası sürecini ilerletmek için doğru adımları atmak önemlidir. İşte bir çekişmeli boşanma davası sürecini başlatmak ve ilerletmek için izlenebilecek adımlar:

 1. Hukuk Danışmanı veya Avukat Seçimi:

  • Boşanma sürecine başlamadan önce, bir hukuk danışmanı veya boşanma avukatı seçmek önemlidir.
  • İyi bir avukat, sizin hukuki haklarınızı korumak ve en iyi sonucu elde etmek için size rehberlik edecektir.
  • Avukatınızı seçerken deneyim, uzmanlık alanları ve referansları dikkate alın.
 2. Belgeleri Hazırlama:

  • Boşanma davası için gerekli belgeleri hazırlamak önemlidir. Bu belgeler, evlilik sertifikası, mülkiyet belgeleri, finansal belgeler ve çocuklarla ilgili belgeleri içerebilir.
  • Avukatınız, hangi belgelerin gerektiğini size bildirecektir.
 3. Talepleri Belirleme:

  • Boşanma davası sırasında hangi konuların çekişmeli olduğunu belirlemek önemlidir. Bu konular arasında mal paylaşımı, mülkiyetin bölünmesi, çocukların velayeti ve nafaka gibi konular bulunabilir.
  • Kendi taleplerinizi ve hedeflerinizi belirlemek, avukatınıza yol gösterici olacaktır.
 4. Anlaşmazlık Çözüm Yollarını Düşünme:

  • Boşanma sürecini daha az çekişmeli hale getirmek için alternatif anlaşmazlık çözüm yollarını düşünün. Bu, arabuluculuk veya uzlaştırma gibi yöntemleri içerebilir.
  • Anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayabilir.
 5. Avukatınıza Danışma:

  • Avukatınızla düzenli olarak iletişim kurun. Onunla işbirliği yaparak ve sorularınızı sormak suretiyle süreci daha iyi anlayabilirsiniz.
  • Avukatınıza durumunuzu dürüstçe anlatın, böylece size en iyi hizmeti sunabilir.
 6. Mahkemeye Başvuru:

  • Anlaşmazlık çözümü mümkün olmadığında, avukatınız sizin adınıza boşanma davası başvurusunu mahkemeye sunacaktır.
  • Mahkeme süreci başladığında, avukatınız davanızı yönetecek ve sizin çıkarlarınızı savunacaktır.

Müvekkil olarak yapmanız gerekenler, avukatınızla işbirliği yapmak, gerekli belgeleri hazırlamak ve hedeflerinizi netleştirmekten ibarettir. Avukatınız, sizi sürecin her aşamasında rehberlik edecektir. Çekişmeli bir boşanma davası genellikle karmaşık olabilir, bu nedenle bir Balgat Boşanma Avukatı ile anlaşma yaparak profesyonel olarak bu süreci daha kolay hale getirebilir.

Balgat Boşanma Avukatı (Anlaşmalı)

Ankara Balgat’da bulunan avukatların çoğu boşanma davaları için hukuksal anlamda danışmanlık verirler. Balgat Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı bir boşanma süreciniz varsa aşağıda verdiğimiz bilgileri dikkate alabilirsiniz. 

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin evlilik birliğini sonlandırmak istediklerini ve boşanma konusunda aralarında anlaşmaya vardıklarını bildirdikleri bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında, eşler boşanma kararının yanı sıra nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda da anlaşmaya varmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşler birlikte başvurmalı veya bir eşin, diğerinin davasını kabul etmesi gerekir.
 • Mahkeme tarafları bizzat ve aynı anda dinlemeli ve tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdanları
 • Evlilik cüzdanı
 • İkametgah belgesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf

Anlaşmalı boşanma davası, aile mahkemesinde açılır. Davanın açılışından itibaren en geç 3 ay içinde duruşma yapılır. Duruşmada, hakim tarafların anlaşmasını inceler ve tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirirse boşanma kararını verir.

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar boşanma kararının yanı sıra nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda da anlaşmaya varabilirler. Bu konudaki anlaşmalar, boşanma kararı ile birlikte kesinleşir.

Anlaşmalı boşanma davasının avantajları şunlardır:

 • Daha hızlı sonuçlanır.
 • Daha az masraflıdır.
 • Taraflar, boşanma konusunda anlaştıkları için dava süreci daha az gergin geçer.

Anlaşmalı boşanma davasının dezavantajları şunlardır:

 • Taraflar, boşanma konusunda anlaşamazlarsa dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür.
 • Tarafların, boşanma konusunda anlaştıkları konularda daha sonra anlaşmazlık yaşayabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce, bir Balgat Boşanma Avukatı ve avukatlarına danışmak sizlerin faydasına olacaktır.

Balgat Boşanma Avukatı (Velayet)

Boşanma aşamasında çocukların velayeti, boşanma sürecinin önemli bir parçasıdır ve genellikle dikkatlice ele alınır. Velayet, çocukların bakım ve eğitim sorumluluğunu taşıyan ebeveyni belirler ve çocukların güvenliği ve refahını korumayı amaçlar. Velayet genellikle iki ana türe ayrılır:

 1. Ortak Velayet

  • Ortak velayet, boşanmış ebeveynler arasında çocukların bakımı ve karar alma sürecini paylaşan bir düzeni ifade eder.
  • Ortak velayet, hem fiziksel velayet (çocuğun nerede yaşayacağı) hem de hukuki velayet (çocukla ilgili kararları kimin alacağı) şeklinde uygulanabilir.
  • Ebeveynler, çocuğun yaşamında eşit derecede sorumluluk taşır ve önemli kararları birlikte alır.
 2. Tek Velayet

  • Tek velayet, bir ebeveynin çocuğun bakımı ve karar alma sürecinde daha fazla sorumluluğa sahip olduğu bir düzeni ifade eder.
  • Bu düzen, çocuğun bir ebeveynle daha fazla zaman geçirmesini ve diğer ebeveynin daha sınırlı bir rol oynamasını içerebilir.
  • Hukuki velayet genellikle tek bir ebeveynin elindedir ve bu ebeveyn, önemli kararları tek başına alır.

Çocukların velayeti, çocuğun en iyi çıkarlarına dayalı olarak belirlenir. Mahkeme, ebeveynlerin yeteneklerini, çocuğun ihtiyaçlarını, yaşına ve gelişim seviyesine göre velayeti belirler. Çocuğun güvenliği, eğitimi, sağlığı ve duygusal refahı göz önünde bulundurulur.

Velayet Kararına Uymayanlar İçin Yaptırımlar

Eğer bir mahkeme, velayeti belirlemiş ve bu velayet kararına uymayan bir kişi veya ebeveyn bulunuyorsa, mahkeme kararının uygulanması için çeşitli yollar ve sonuçlar söz konusu olabilir. Velayet kararları, mahkeme tarafından verilen hukuki kararlardır ve bu kararların ihlal edilmesi ciddi sonuçlar doğurabilir. İşte bu tür bir durumda neler olabileceği hakkında genel bilgiler:

 1. Mahkeme İcra Emri: Mahkeme, velayet kararına uymayan ebeveyni mahkeme huzuruna çağırabilir ve mahkeme kararının ihlal edildiğini tespit ederse, bu kişi hakkında mahkeme icra emri çıkarabilir. İcra emri, ihlali düzeltmeye yönelik adımları içerebilir ve bu adımları yerine getirmeyen kişiye para cezaları veya hapis cezası uygulanabilir.

 2. Velayet Kararının Değiştirilmesi: Eğer velayet kararına uymayan ebeveynin davranışları çocuğun güvenliği veya refahını tehlikede bırakıyorsa, mahkeme velayet kararını yeniden gözden geçirebilir. Velayetin değiştirilmesi, çocuğun en iyi çıkarlarını korumak amacıyla yapılır.

 3. Ceza Davaları: Velayet kararına uymamak, bazı durumlarda cezai suç olabilir ve ilgili yargılama mercileri suç işlendiği takdirde bu kişiyi cezalandırabilir.

 4. Haklarınızı Savunma: Eğer velayet kararına uymayan bir ebeveynle karşı karşıyaysanız, kendinizi ve çocuğunuzu korumak için bir avukata danışmanız önemlidir. Avukatınız, mahkemeye başvurarak velayet kararının uygulanmasını talep edebilir.

 5. Arabuluculuk ve Anlaşmazlık Çözümü: Bazı durumlarda, velayet konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk veya uzlaştırma gibi alternatif yollar da denenebilir. Ancak, bu tür yöntemler işe yaramazsa, mahkeme kararına uyulması gerekebilir.

Önemli: 

Balgat Boşanma Avukatı olarak makalemizde yazdığımız yazılar genel bilgilendirme amacı ile verilmiş bilgilerdir. Bu makalede yazanlar emsal olarak gösterilemez. Hukuki anlamda destek istediğinizde ve güncel bilgilere erişmek istediğinizde Ankara‘da bulunan Boşanma avukatı ya da Avukatları ile temas kurabilirsiniz.