İş Yerinde Mobbing

İş Yerinde Mobbing (İşcinin Hakları)

İş Yerinde Mobbing – Sessiz Acının Önlenmesi ve Çözümleri

İş Yerinde Mobbing, son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’deki çalışanların birçoğu, mobbinge maruz kalmış veya tanık olmuşlardır. Mobbing, kişinin kasten, sürekli ve tekrarlayan şekilde psikolojik, duygusal veya fiziksel olarak taciz edilmesi durumudur. Bu yazıda, Türkiye’deki iş yerlerinde mobbingin tanımını, etkilerini ve önlenmesi için alınabilecek önlemleri ele alacağız.

Mobbing Nedir?

Mobbingin Tanımı: İş yerinde mobbing, bir çalışanın diğer çalışanlar veya yöneticiler tarafından sistematik olarak taciz edilmesi anlamına gelir. Mobbinge uğrayan kişiler, sürekli olarak aşağılanma, küçümseme, hakaret, tehdit, dışlama veya diğer psikolojik ve duygusal saldırılara maruz kalırlar. Bu durum, mobbing mağdurlarının iş performansını etkilerken, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Mobbingin Etkileri: İş yerinde mobbing, hem mağdurlar hem de iş yeri açısından ciddi sonuçlara yol açabilir. Mobbing mağdurları genellikle stres, kaygı, depresyon, uyku bozuklukları ve özgüven kaybı gibi psikolojik sorunlar yaşarlar. Ayrıca, iş performansı düşebilir, motivasyon azalabilir ve mesleki kariyerleri olumsuz etkilenebilir. İş yeri açısından ise, mobbingin yaygın olduğu bir ortamda, çalışan memnuniyeti ve motivasyon düşerken, iş verimliliği azalabilir ve çalışanlar arasındaki ilişkiler bozulabilir.

Mobbingin Önlenmesi ve Çözümleri: İş yerinde mobbingin önlenmesi ve çözümü için birçok adım atılabilir. İş yerlerinde mobbingin azaltılması için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 1. Farkındalık ve Eğitim: İş yerinde mobbingin ne olduğu, belirtileri ve sonuçları hakkında çalışanlara eğitim verilmelidir. Mobbingin kabul edilemez olduğu vurgulanmalı ve çalışanlar mobbinge karşı nasıl tepki verecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.

 2. Politikalar ve Prosedürler: İş yerlerinde mobbingin önlenmesi için net ve etkili politikalar ve prosedürler oluşturulmalıdır. İş yerinde mobbingin kabul edilemez olduğunu vurgulayan bir politika belgesi hazırlanmalı ve tüm çalışanlarla paylaşılmalıdır. Bu politika, mobbingin nasıl tanımlandığını, çalışanların mobbingi bildirmek için kullanabilecekleri güvenli bir mekanizmanın varlığını ve alınacak disiplin önlemlerini açıklamalıdır.
 3. İletişim ve Açık Kapı Politikası: İş yerinde etkin iletişim ve açık kapı politikası sağlanmalıdır. Çalışanlar, mobbingi bildirmek veya şikayette bulunmak için güvenli bir ortama sahip olmalıdır. İş yerindeki hiyerarşi ve güç dengesinden bağımsız olarak, herkesin görüşlerini ifade edebilecekleri bir kültür oluşturulmalıdır.

 4. Mobbingi Bildirme Mekanizmaları: İş yerlerinde mobbingi bildirme mekanizmaları oluşturulmalıdır. Çalışanlar, mobbingi güvenli ve gizli bir şekilde bildirebilecekleri bir raporlama sistemine erişim sağlanmalıdır. Bu mekanizmaların işleyişi, şikayetlerin hızlı ve adil bir şekilde ele alınması için açık bir süreci içermelidir.
 5. Eğitimli ve Hassas Yöneticiler: İş yerindeki yöneticiler, mobbing konusunda eğitimli olmalı ve mobbinge karşı duyarlılık göstermelidir. Yöneticiler, çalışanların ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, sorunları ciddiye almalı ve gerektiğinde müdahale etmelidir. Ayrıca, yöneticilerin mobbingi teşvik etmeyen bir liderlik tarzına sahip olması önemlidir.
 6. Destek ve Danışmanlık Hizmetleri: İş yerlerinde mobbing mağdurlarına destek sağlamak için psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır. Mobbing mağdurları, deneyimlerini paylaşabilecekleri, duygusal destek alabilecekleri ve çözüm önerileri konusunda yardım alabilecekleri bir kaynağa erişebilmelidir.

Çalışma ortamında ve iş hayatında mobbing, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Türkiye’deki iş yerlerinde mobbingin önlenmesi için farkındalık, eğitim, politikalar, iletişim ve destek hizmetleri gibi önlemler alınmalıdır. Her çalışanın güvenli bir iş ortamında çalışabilmesi ve mobbinge maruz kalmaması için iş yerlerinde mobbingin sıfır tolerans politikası izlenmelidir.

İş Yerinde Mobbing

İş Yerinde Mobbing

İş Yerinde Mobbing (Haklarınız ve Süreçler)

İşçi mobbinge maruz kaldığında aşağıdaki adımları izleyebilir ve haklarını kullanabilir:

 1. Durumu Belgeleyin: Mobbinge maruz kalan işçi, yaşadığı olayları, tarihleri ve detayları içeren bir günlük tutmalı veya belgelemelidir. Bu, ilerideki adımlarda kanıt sunmak için önemli olacaktır.

 2. İş Yerindeki Politikaları ve Prosedürleri İnceleyin: İş yerinizde mobbinge ilişkin politika ve prosedürler varsa, bunları dikkatlice okuyun. Mobbingin nasıl tanımlandığını, nasıl bildirileceğini ve nasıl ele alınacağını öğrenin.

 3. İşveren veya Üst Yöneticilere Başvurun: İlk adım olarak, mobbing sorununu işvereniniz veya üst yöneticilerinizle paylaşın. Durumu açık ve net bir şekilde ifade edin ve belgelere dayanarak iddialarınızı destekleyin. Mobbingin durdurulması ve soruşturmanın başlatılması için talepte bulunun.

 4. İşverenin İç Soruşturma Yapmasını Talep Edin: İşveren, mobbing iddialarınızı ciddiye almalı ve iç soruşturma başlatmalıdır. Bu soruşturma, tarafların ifadelerini almayı, tanıkları dinlemeyi ve diğer delilleri değerlendirmeyi içerecektir.

 5. Hukuki Danışmanlık Alın: Durum ciddi ise veya iç soruşturma sonuç vermezse, hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Bir Ankara Mobbing Avukatı ile görüşüp destek alarak, haklarınızı ve yasal seçeneklerinizi öğrenebilirsiniz. Mobbing durumu yasal bir ihlal olarak değerlendirilebilir ve hukuki adımlar atılabilir.

İşçilerin mobbing durumunda aşağıdaki hakları vardır:

 • Güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkı: İşçilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını tehlikeye atacak mobbinge maruz kalmamaları gerekmektedir.

 • Dilekçe verme ve şikayette bulunma hakkı: Mobbinge maruz kalan işçiler, şirketin iç mekanizmalarını kullanarak şikayette bulunma hakkına sahiptirler. İşveren, bu şikayetleri ciddiye almalı ve adil bir şekilde ele almalıdır.

 • Tazminat talep etme hakkı: Mobbing sonucunda maddi veya manevi zarar gören işçiler, hukuki süreçlerde tazminat talep etme hakkına sahiptirler.

 • İşten ayrılma hakkı: Mobbinge maruz kalan işçiler, durumu

 • İşverenin önlem alma yükümlülüğü: İşveren, mobbingin önlenmesi ve işçilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğüne sahiptir. Mobbingi engellemek için politikalar ve prosedürler geliştirmeli, çalışanları bilgilendirmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.
 • Gizlilik ve mahremiyet hakkı: Mobbing durumunu bildiren işçilerin mahremiyeti korunmalıdır. İşverenin bu konuda gizlilik politikası olmalı ve işçilerin bilgileri gizli tutulmalıdır.
 • Adalet ve eşitlik hakkı: Mobbinge maruz kalan işçiler, adaletli ve eşit muamele görmeyi hak ederler. Mobbingin soruşturulması ve cezalandırılması sürecinde tarafsızlık ve adil bir yaklaşım sağlanmalıdır.
 • İşten çıkarılmama hakkı: Mobbing nedeniyle işten çıkarılan işçiler, haksız şekilde ayrıldıklarını düşünüyorlarsa, hukuki süreçlerde işe iade talebinde bulunma hakkına sahiptirler.
 • Psikolojik destek hakkı: Mobbing mağdurları, psikolojik destek alma hakkına sahiptirler. İşveren, gerekli destek hizmetlerini sağlamalı veya yönlendirme yapmalıdır.

Çalıştığı kurumda, Mobbinge maruz kalan işçiler, haklarını bilmeli ve gerekli adımları atarak durumu çözüme kavuşturmak için mücadele etmelidirler. Her durumun kendine özgü olduğunu unutmayın ve profesyonel bir hukuki danışmandan yardım almanız önemlidir.